Български English

IX Национален конгрес по
хематология

БМСКТХ

обратно

Формуляр за заявяване на спонсорство

(формулярът за участници е тук)

 
Име на фирмата:
Данни за кореспонденция:
Име и фамилия:
e-mail:
Адрес:
GSM:
Служебен телефон/факс:
Данни за фактура:
Заявка за спонсорство:
Вид спонсор: Генерален спонсор - щанд 6м/3м, разположен на ниво „1” - площадка, с включена 1 час презентация
Платинен спонсор - щанд 2м/2м, разположен на ниво „1”, с включена 30 мин. презентация
Златен спонсор - щанд 2м/2м, разположен на ниво „0” - площадка, с включена 20 мин. презентация
Спонсор с щанд - щанд 2м/2м, разположен на ниво „0” - коридор, без презентация
Спонсор с презентация - 15 мин. презентация, без щанд
Спонсор със симпозиум - 1 час фирмен симпозиум, без щанд
Избор на рекламен щанд №:
Рекл. страница в книжката-програма на IX Национален Конгрес: Желаем рекл. страница
Не желаем рекл. страница
Хотелско настаняване за СЛУЖИТЕЛИ фирми-спонсори:
Брой и тип стаи:
Брой СЛУЖИТЕЛИ на фирми-спонсори за настаняване в ЕДИНИЧНИ стаи:
Брой СЛУЖИТЕЛИ на фирми-спонсори за настаняване в ДВОЙНИ стаи:
Желая да извърша доплащане за стаи с изглед „езеро”: ДА
НЕ
Настаняване от начална дата: 2011 г.
Освобождаване стаите на крайна дата: 2011 г.
Хотелско настаняване за ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА:
Брой и тип стаи:
Брой ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА на фирми-спонсори за настаняване в ЕДИНИЧНИ стаи:
Брой ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА на фирми-спонсори за настаняване в ДВОЙНИ стаи:
Желая да извърша доплащане за стаи с изглед „езеро”: ДА
НЕ
Настаняване от начална дата: 2011 г.
Освобождаване стаите на крайна дата: 2011 г.
Моля, попълнете всички полета.
 
   
Фирма организатор - „Wasteels”
гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
тел/факс: 02/931-06-36, 02/931-11-17
   е-mail: office1@wasteels.bg
Банкова сметка за плащане на суми в лева:
ОББ - клон „Мария Луиза”
Разплащателна сметка:
BG69 UBBS 8423 1010 8888 16    код: UBBSBGSF

обратно

Copyright © 2011 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com