Български English

IX Национален конгрес по
хематология

БМСКТХ

обратно

Условия за участие

Управителният съвет на БМСКТХ кани всички с професионален интерес към хематологията да вземат участие в IX Национален конгрес по хематология

IX Национален конгрес по хематология ще се проведе от 27 октомври до 30 октомври 2011 в РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ.

1. Такса участие:

Всички делегати на Конгреса (лекари, студенти, медицински специалисти, служители на фармацевтични фирми) е желателно да заявят и заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата-организатор.

Участници

Такса участие
заплатена до
31 май 2011
заплатена от
01 юни до
25 октомври 2011
заплатена след
25 октомври 2011
- в хотела
Лекари - Членове на БMСКТХ 80 100 150
Лекари - НЕ-членове на БMСКТХ 150 170 200
Студенти 20 40 60
Медицински специалисти
/сестри и лаборанти/
20 40 60
Придружаващи лица 100 130 150

Такса участие за лекари, студенти и специалисти осигурява:

 • пълен комплект делегатски материали на IX Национален конгрес по хематология;
 • достъп до изложбени площи;
 • участие в научни сесии на IX Национален конгрес по хематология;
 • участие във всички мероприятия по социалната програма.

Такса участие за придружаващите лица осигурява:

 • участие във вечерни социални мероприятия.

Регистрацията на делегатите на място в РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ и предоставяне на всички конгресни материали ще започне в 09.00 ч. на 27 октомври 2011 на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС. Работните часове за регистрация през трите дни 27 октомври, 28 октомври и 29 октомври ще бъдат от 09.00 ч до 18.00 часа за оказване на пълно съдействие на делегатите:

 • Регистрация на делегатите;
 • Настаняване;
 • Предоставяне на конгресни материали;
 • Предоставяне на сертификати за участие; 
 • Обща информация и координация.

Приключване на работата на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС е на 30 октомври 2011 в 13.00 часа.

Заявки участие на IX Национален конгрес по хематология, условия за плащане и анулации:

Банкова сметка за плащане на суми в лева:
ОББ - клон „Мария Луиза”
Разплащателна сметка: IBAN BG69 UBBS 8423 1010 8888 16, код: UBBSBGSF

Моля, вписвайте в платежния документ основание за плащане:
IX Национален конгрес по хематология

2. Изисквания за участие в научната програма на IX Национален конгрес по хематология – публикации и постери:

Изисквания за резюме:

 • Резюмето не трябва да надхвърля  250 думи, шрифт Ariel, големина 10, междуредие 1,5;
 • Резюмето трябва да бъде съставено на български и английски езици;
 • Резюмето трябва да бъде структурирано в 4 части:
  (I.) Цел на изследването,  (II.) Използвани методи, (III.) Резултати, (IV.) Заключение;
 • Заглавието на всяко резюме трябва да показва съдържанието му;
 • Заглавието на резюмето трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ;
 • Не трябва да се използват съкращения в заглавието на резюмето;
 • За думи, които са съкратени, трябва да се използва пълното наименование при употребата им за първи път в текста, последвано от стандартното съкращение в скоби;
 • Трябва да бъде подчертано името на автора, който ще представя доклада;
 • Потвърждения на одобрените резюмета ще бъдат изпращани на първия  автор,  не по-късно от 01 октомври 2011;
 • Резюметата трябва да бъдат изпратени на e-mail haematologycongress2011@gmail.com до 31 май 2011.

Изисквания за постери:

 • Големина на таблите на постерите – 90 см/120 см;
 • Потвърждения на одобрените постери ще бъдат изпращани до 01 октомври 2011.

Заявки за участие с научно съобщение/постер в IX Национален конгрес по хематология:

3. Настаняване в хотел РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ – пакетни и индивидуални цени:

А) Пакетни цени, осигуряващи на участниците ТРИ НОЩУВКИ със закуски, обяди и вечери в РИУ Правец Ризорт, 27-30 октомври 2011:

 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НА ЧОВЕК РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ

заплатена до
31 май 2011
заплатена от
01 юни до
25 октомври 2011
заплатена след
25 октомври 2011
- в хотела
при настаняване в единична стая при настаняване в двойна стая при настаняване в единична стая при настаняване в двойна стая при настаняване в единична стая при настаняване в двойна стая
Участници 285 лева 230 лева 300 лева 270 лева 360 лева 300 лева

Забележка: Доплащане (на човек на нощ) за настаняване в единична или двойна стая с изглед „езеро”: 20 лева на човек на нощ.

Б) Индивидуални цени за ЕДНА НОЩУВКА със закуска, обяд и вечеря на човек за настаняване в единична или двойна стая в РИУ Правец Ризорт, 27-30 октомври 2011:

 

ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ НА ЧОВЕК РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ

заплатена до
31 май 2011
заплатена от
01 юни до
25 октомври 2011
заплатена след
25 октомври 2011
- в хотела
при настаняване в единична стая при настаняване в двойна стая при настаняване в единична стая при настаняване в двойна стая при настаняване в единична стая при настаняване в двойна стая
Участници 120 лева 95 лева 130 лева 105 лева 145 лева 115 лева

Забележка: Доплащане (на човек на нощ) за настаняване в единична или двойна стая с изглед „езеро”: 20 лева на човек на нощ.

Заявки за хотелско настаняване по време на IX Национален конгрес по хематология:

Забележки относно заплащане и анулация:

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.

При заявка на анулации на хотелско настаняване до 01 октомври 2011, се възстановява пълната сума по плащането. При анулации или частички промени на хотелско настаняване в периода от 01 октомври до 14 октомври 2011 включително, се задържа неустойка в размер на 100 лева на човек, останалата сума се възстановява по банков път. При частични или пълни анулации или промени след 14 октомври 2011 – суми не се възстановяват.

Възстановяване на заплатени индивидуални такси-участие в Конгреса може да бъде осъществено в пълен размер при анулация до 14 октомври 2011. След 14 окмомври 2011 – не е възможно възстановяване на суми.

При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

Лица за контакт:

 • г-жа Наташа Антова
 • г-жа Ваня Иванова

  телефон/факс: (02) 932 -23-80, (02) 931-11-17, (02) 931-06-36; е-mail: office1@wasteels.bg

обратно

Copyright © 2011 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com