Български English

IX Национален конгрес по
хематология

БМСКТХ
The 30th World Congress of Biomedical Laboratory Science

Уважаеми Дами и Господа, 
IX Национален конгрес по хематология ще се проведе в хотел “РИУ Правец Ризорт”, в периода от 27 до 30 октомври 2011.

1. Организатори на IX Национален конгрес по хематология:

Организатор на IX Национален конгрес по хематология:
БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА И ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ (БМСКТХ).

Организационен комитет:
Председател: Юлиан Райнов
Секретар: Антония Недева
Касиер: Димитрина Бачева
Членове: Ангелина Василева, Валерия Калева, Донка Василева, Драган Бобев, Йорданка Станилова, Ставри Тошков

Научен комитет:
Председател: Маргарита Генова
Секретар: Иван Николов
Членове: Георги Балаценко, Георги Михайлов, Добрин Константинов, Евгени Хаджиев, Жанет Грудева-Попова, Лиана Герчева, Николай Цветков, Стефчо Горанов, Фани Мартинова

Фирма организатор: „WASTEELS”
гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
тел: 02/931-06-36, 02/932-23-80; 02/931-11-17;
е-mail: office1@wasteels.bg
site: www.wasteels.bg

2. Важни дати на IX Национален конгрес по хематология:

начало на регистрацията 15 февруари 2011
краен срок за внасяне на членски внос в БМСКТХ за 2011 год. 31 март 2011
ранна регистрация за участие в IX Национален конгрес по хематология до 31 май 2011
краен срок за подаване на резюмета на e-mail haematologycongress2011@gmail.com до 31 май 2011
късна регистрация за участие в IX Национален конгрес по хематология от 01 юни до
25 октомври 2011
потвърждение за прието участие с доклад/постер до 01 октомври 2011

3. Основни теми на IX Национален конгрес по хематология:

 • Остри левкемии.
 • Хронична лимфоцитна левкемия.
 • Хронична миелогенна левкемия.
 • Миелодиспластични синдроми.
 • Лимфоми.
 • Ходжкинов лимфом.
 • Плазмоцитни неоплазии.
 • Миелопролиферативни заболявания.
 • Доброкачествени заболявания на кръвта.
 • Хемостаза.
 • Лабораторна хематология.
 • Хемопоеза. Стволови клетки. Микросреда.
 • Експериментална хематология.
 • Лекарствена резистентност. Нови терапевтнични агенти и режими.
 • Трансфузионна хематология.
 • Заместителна терапия.
 • Трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
 • Качество на живот. Палиативни грижи. Етика.
 • Други.

4. Място и време за провеждане на IX Национален конгрес по хематология:

IX Национален конгрес по хематология ще се проведе от 27 октомври до 30 октомври 2011 в РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ. Хотелът се намира на 50 км североизточно от София по магистрала Хемус. Времето, което е необходимо за пътуване от центъра на София до Правец с автомобил е 45-60 минути, а от летище София до Правец – 30-45 минути. Хотелът се намира в живописната Стара планина и е обграден от красиви гледки на хълмове, гори и езоро. За повече информация за мястото на провеждане: http://www.riupravets.bg.

5. Акредитация:

- СМЕ Акредитация: IX Национален конгрес по хематология е акредитиран към системата на Европейската хематологична асоциация. Всеки участник ще може да заяви 1 СМЕ кредитна точка за всеки час от акредитираната научна програма, в който е посетил Конгреса. ЕНА-СМЕ е утвърдена система за акредитация, която (1) спомага за идентифициране и регистриране на събития, които отговарят на стандартите за качество за осигуряване на продължително медицинско обучение и (2) осигурява единна общо-европейска система за рестрация на натрупването на индивидуални СМЕ кредитни точки. За повече информация: http://cme.ehaweb.org.

- БЛС Акредитация: Всеки участник в IX Национален конгрес по хематология ще може да получи Сертификат за участие в Конгреса с фиксирани кредитни точки на БЛС за участници и съответно за лектори. Кредитните точки, които ще получи всеки един участник се определят от БЛС в съотвествие на научната програма на форума.

6. Медицинска изложба:

По време на IX Национален конгрес ще бъде организарана изложба на фармацевтични продукти, реагенти, консумативи и техника с приложение в областта на клиничната, лабораторна и трансфузионна хематология.

7. Регистрационен процес за участие в IX Национален конгрес по хематология:

Всички делегати на Конгреса (лекари-участници, студенти, медицински специалисти, служители на фармацевтични фирми) е желателно да заявят и заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата-организатор.

Регистрацията на делегатите на място в РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ и предоставяне на всички конгресни материали ще започне в 09.00 ч. на 27 октомври 2011 на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС. Работните часове за регистрация през трите дни 27 октомври, 28 октомври и 29 октомври ще бъдат от 09.00 ч до 18.00 часа за оказване на пълно съдействие на делегатите:

 • Регистрация на делегатите;
 • Настаняване;
 • Предоставяне на конгресни материали;
 • Предоставяне на сертификати за участие;
 • Обща информация и координация.

Приключване на работата на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС е на 30 октомври 2011 в 13.00 часа.

Заповядайте в РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ!

Фирма организатор - „Wasteels”
гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
тел/факс: 02/931-06-36, 02/931-11-17
   е-mail: office1@wasteels.bg
Банкова сметка за плащане на суми в лева:
ОББ - клон „Мария Луиза”
Разплащателна сметка:
BG69 UBBS 8423 1010 8888 16    код: UBBSBGSF
Copyright © 2011 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com