Български English

IX Национален конгрес по
хематология

БМСКТХ

обратно

Формуляр за заявяване на участие за Лекари, Студенти, Медицински специалисти и Придружаващи лица

 
Име и фамилия:
Вид участие:
У И Н номер:
e-mail:
GSM:
Служебен телефон/факс:
Служебен адрес:
Специалност:
Данни за фактура
Моля, попълнете всички полета.
 
Формуляр за резюме – можете да изтеглите тук
Срок за подаване на резюмета за участие – 31 май 2011 год.
Резюметата се изпращат по е-майл:
haematologycongress2011@gmail.com
   
Фирма организатор - „Wasteels”
гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
тел/факс: 02/931-06-36, 02/931-11-17
   е-mail: office1@wasteels.bg
Банкова сметка за плащане на суми в лева:
ОББ - клон „Мария Луиза”
Разплащателна сметка:
BG69 UBBS 8423 1010 8888 16    код: UBBSBGSF

обратно

Copyright © 2011 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com