Български English

IX Национален конгрес по
хематология

БМСКТХ

обратно

Формуляр за заявяване на хотелско настаняване за участници

 
Име и фамилия:
e-mail:
GSM:
Служебен телефон/факс:
Данни за фактура
Хотелско настаняване в РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ:
Настаняване на участника в: единична стая
двойна стая
Желая да извърша доплащане
за стая с изглед „езеро”:
ДА
НЕ
Настаняване от начална дата: 2011 г.
Освобождаване стаите на крайна дата: 2011 г.
Заплащане: с банков превод
в брой
Моля, попълнете всички полета.
   
Фирма организатор - „Wasteels”
гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
тел/факс: 02/931-06-36, 02/931-11-17
   е-mail: office1@wasteels.bg
Банкова сметка за плащане на суми в лева:
ОББ - клон „Мария Луиза”
Разплащателна сметка:
BG69 UBBS 8423 1010 8888 16    код: UBBSBGSF

обратно

Copyright © 2011 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com